Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, Basalt Revalidatie en CP Nederland zijn in augustus 2020 het project ‘Versterking van burgerschap van veertigplussers met cerebrale parese’ gestart. Het doel is om inzicht te krijgen wat burgerschap voor veertigplussers met CP betekent en wat zij nodig hebben om burgerschap invulling te geven.

Veertigplussers met CP worden via Basalt Revalidatie geworven. Met Burgerschap wordt bedoeld dat je deel uitmaakt van de samenleving en dat je je gezien voelt. Onderdeel zijn van de samenleving kan op verschillende wijzen: bijvoorbeeld het hebben van (vrijwilligers)werk, maar ook het hebben en onderhouden van sociale contacten, sport, clubs, theater, burenbezoek. Het erkennen van, en voelen van verbondenheid met de ander en de samenleving is belangrijk.

Posters met thema burgerschap

In dit project worden circa twintig veertigplussers met CP geïnterviewd. Op basis van de verzamelde informatie worden in samenwerking met CP Nederland drie posters ontwikkeld voor wacht- en spreekkamers in revalidatiecentra om het thema burgerschap onder de aandacht te brengen. Met de posters willen we meer aandacht genereren voor de levenslange en levensbrede ondersteuningsbehoeften van deze groep. De thema’s van de posters willen we graag medio december in samenspraak met de ervaringsteams bepalen. Via de nieuwsbrief van CP Nederland word je op de hoogte houden van de voortgang van dit project.

Meer informatie

Met vragen kun je terecht bij Vera van Heijningen,  Lectoraat Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed, mail: v.g.van.heijningen@hr.nl

 

project veertigplussers cp