Heb jij CP, ben je een naaste van iemand met een CP of ben je een zorgprofessional? Deel dan jouw ervaringen en kennis door het invullen van de online vragenlijst over de behoeften van mensen met een hersenaandoening.

De Hersenstichting wil graag inzicht krijgen in welke ervaringen voor welke groepen mensen herkenbaar en belangrijk zijn en daarmee gerichter bepalen op welke onderwerpen zij zich de komende jaren wil richten. Want hoe meer mensen met CP deze vragenlijst invullen, hoe duidelijker onze stem gehoord wordt en hoe groter de kans dat ook CP een belangrijk thema blijft de komende jaren. Doe jij ook mee?

Wat kun je verwachten?

Deze vragenlijst is gemaakt in samenwerking met mensen met een hersenaandoening, naasten en zorgverleners. Het bestaat uit drie onderdelen:

Deel 1: Enkele vragen over jezelf.

Deel 2: Klachten en zorgen voor de toekomst per thema. Je wordt gevraagd om aan te geven welke onderwerpen voor jou het belangrijkste zijn of de grootste rol spelen.
– Cognitieve problemen
– Lichamelijke problemen
– Mentaal welbevinden
– Diagnose en zorgproces
– Behandeling
– Participatie en relaties
– Impact werk en financiële situatie
– Onbegrip en onbekendheid

Deel 3: Ruimte voor andere onderwerpen en/of ervaringen

De vragen zijn opgesteld naar aanleiding van een uitgebreide raadpleging van mensen met verschillende soorten hersenaandoeningen, hun naasten en zorgverleners. Sommige ervaringen zijn daardoor voor de ene groep mensen meer herkenbaar dan voor de andere. De vragenlijst is echter voor iedereen toegankelijk. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 à 30 minuten. Deelname is vrijwillig en anoniem. Het is belangrijk dat je alle vragen beantwoordt. Indien nodig kan je het invullen van de vragenlijst onderbreken en op een later tijdstip afmaken.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen

We realiseren ons dat het best een lange vragenlijst is. De keuze om toch voor deze vorm te kiezen komt doordat de onderzoekers graag meer willen weten over specifieke thema’s, wat met een korte(re) vragenlijst minder goed mogelijk is. Door in het ontwerp en taalgebruik wel rekening te houden met mensen die lange teksten lezen soms moeilijk vinden hopen dat zoveel mogelijk mensen wel de vragenlijst in zullen vullen.

Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via [email protected]