Op vrijdag 4 juni kun je als ouder van een kind met cerebrale parese deelnemen aan het webinar ‘Samen zorgen’. Diverse sprekers belichten een aspect van de ontwikkeling van het jonge kind met neurologische (ontwikkelings)stoornissen. Met speciale aandacht voor baby’s en peuter met CP. De kosten voor dit digitale evenement zijn 30 euro.

Uitwisseling ouderervaringen

Wat kun je onder meer verwachten? Er worden ouderervaringen gedeeld, zoals een video-interview met een ouder. Daarin wordt gesproken over het ouder zijn van een jong kind met neurologische ontwikkelingsstoornissen en de impact op het gezinssysteem. Thuistrainingsprogramma voor baby’s en peuters met (hoog risico) op unilaterale CP en de ervaringen van ouders.

Het webinar wordt georganiseerd door de Vereniging docenten Kinderneurorevalidatie (VDKNR) in samenwerking met de Radboudumc Health Academy en is van 9:30-13:00 uur. Bekijk hier het volledige programma.