Skip to content

Eten en drinken zijn een onderdeel van het hele proces van voeding: drinken, eten, kauwen, slikken, transport naar de maag, opnemen en verwerken van de voeding in het maag-darmkanaal en de ontlasting.

Eetproblemen
Eetproblemen bij CP

In de internationale literatuur worden eet-, drink- en slikproblemen ook wel dysfagie genoemd. Deze term omvat problemen in alle fases van het eten en drinken. Uit onderzoek zijn er cijfers bekend dat dysfagie bij kinderen met CP erg vaak voorkomt (27-90%). Dit hangt af van de groep waarnaar gekeken wordt; bijvoorbeeld bij hele ernstig aangedane kinderen zal het percentage hoger zijn.

Gelukkig zijn er steeds meer gespecialiseerde teams die zich bezighouden met problemen rond de inname van het eten en drinken (artsen, logopedisten, diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten). Het doel van eet-, drink- en sliktherapie is het verbeteren van de gezondheid, de kwaliteit van leven van een kind en de ouders/verzorgers, zodat het kind mee kan doen met maaltijden thuis, op school maar ook in een restaurant.

Het doel is bereikt wanneer:

  • Je kind voldoende eet en drinkt op een veilige manier
  • Je kind een adequaat gewicht heeft
  • De maaltijden in een normale tijdsduur en zonder veel stress verlopen

Dit kan een hele opgave zijn, wanneer je bedenkt dat bij eten, drinken en slikken 30 spieren samenwerken en aangestuurd worden door vijf hersenzenuwen!

Back To Top