Skip to content
Voor onderzoek vanuit de Hogeschool Utrecht zijn we op zoek naar kinderen en jongeren (5-25 jaar) die moeite hebben met taal, praten, of die gebruikmaken van een spraakcomputer

Sommige kinderen met Cerebrale Parese hebben moeite met communiceren. Dat kan best lastig zijn, bijvoorbeeld als je iets wil vertellen aan je ouders, leerkracht, of als je wil spelen met andere kinderen. Kinderen die moeite hebben met communiceren gaan vaak naar een logopedist. De logopedist helpt de taal of spraak verbeteren, of oefent met een spraakcomputer. Het doel van logopedische behandeling is om kinderen zo goed mogelijk te laten meedoen in het dagelijks leven. We noemen dat ook wel communicatieve participatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot nu toe bestaan er nog geen meetinstrumenten om communicatieve participatie te meten. Logopedisten willen graag wel zo’n meetinstrument kunnen gebruiken. Dit helpt hen in het stellen van behandeldoelen, en kan gebruikt worden om de behandeling te evalueren. CP Nederland is partner in het onderzoeksproject COPE (communicatie optimalisatie door participatie ervaringen). In dit onderzoeksproject wordt gewerkt aan een vragenlijst, waarmee communicatieve participatie gemeten kan worden bij kinderen en jongeren (5-25 jaar) die moeite hebben met communiceren.

Voor een van de deelstudies zoekt COPE kinderen en jongeren tussen de 5 en 25 jaar. In dit deelonderzoek wordt onderzocht of de vragen uit de vragenlijst goed begrepen worden. Dat gebeurt op een manier die bij de leeftijd en interesses van de deelnemer past. Ook kinderen die (nog) niet (goed) kunnen lezen, kunnen meedoen. Heb je interesse om mee te doen? Of wil je meer informatie? Meld je aan via de QR-code op de flyer, of mail naar de onderzoeker: [email protected]

In deze korte video wordt uitgelegd wat we van de kinderen vragen.

Back To Top