Skip to content

afbeelding van een vogelveer‘Kwaliteit van leven’ is een breed begrip dat te maken heeft met verschillende factoren zoals

 • Je lichamelijke en geestelijke gezondheid
 • Je mate van zelfstandigheid
 • Je relaties en sociale contacten
 • De mogelijkheden om je talenten te ontplooien en eigen keuzes te kunnen maken
 • Je mogelijkheden om deel uit te maken van de maatschappij
 • Je beschikking over een passende woonomgeving, voldoende financiële middelen,
  hulpmiddelen, passende zorg en vervoer

Hoe jij je eigen kwaliteit van leven ervaart is erg persoonlijk. Het hangt af van de mate waarin jij kunt genieten van de mogelijkheden die het leven jou biedt. Want ook al loop je misschien niet meer zelfstandig, je kunt toch in je rolstoel genieten van de frisse wind in je gezicht en vinden dat het leven de moeite waard is.

‘Hoewel ik een vriend heb en steun van mijn familie voel ik me nooit 100% erbij horen, ik heb het gevoel een geit te zijn tussen een kudde schapen. Soms heb ik het idee dat het ligt aan het feit dat ik langzamer informatie verwerk. Ik ontmoet wel begrip maar die eenzaamheid blijft bestaan. Vrienden maken is moeilijk, maar ik ga mezelf niet veranderen. Compromissen sluiten zoals met mijn vriend is natuurlijk we oké.’

Veerkracht

Mensen gaan op verschillende manieren om met verandering en tegenslag. Sommige mensen vinden het moeilijk om ermee om te gaan. Ze worden boos, machteloos, verbitterd of depressief. Ze trekken zich terug en vragen juist weinig om steun. Je hebt geen invloed op wat je overkomt, maar wel op je reactie daarop. Veerkracht is je vermogen om te gaan met moeilijkheden, tegenslagen en veranderingen. Maar het is ook de kunst om jezelf te verbinden met dat wat waardevol is in je leven en je leven kleur geeft.

Er is onderzoek gedaan naar oudere mensen met een lichamelijke beperking. Daaruit blijkt dat veerkracht een belangrijke factor is die je kan beschermen tegen depressieve klachten.

Veerkrachtige mensen accepteren gebeurtenissen of veranderingen waar ze geen vat op hebben. Ze kunnen handelen en in beweging komen om een oplossing te vinden. Veerkracht is iets dat je doet. Het gaat over accepteren, betekenis geven, je sterke kanten opzoeken en stappen zetten. Mensen met veerkracht zijn in staat om flexibel om te gaan met verandering en tegenslag. Zij vinden oplossingen en vertrouwen erop dat alles goedkomt. Deze mensen zijn ook vaker in staat om hulp en steun voor zichzelf te organiseren. Het blijkt dat zij gebruikmaken van allerlei aanpassingsstrategieën.

Je eigen veerkracht ontwikkelen en versterken

Gelukkig kun je je eigen veerkracht ontwikkelen en versterken. Iedereen blijft weleens hangen in passiviteit, boosheid of slachtofferschap. Dit zijn begrijpelijke reacties, maar ze helpen je niet. Als je tegenslag hebt kan het je helpen om terug te kijken naar je reactie op vorige tegenslagen. Naarmate je vaker tegenslag hebt gehad neemt je veerkracht toe omdat je het vertrouwen ontwikkelt dat je ermee om kunt gaan.

Tips

 • Kies een optimistisch perspectief, blijf niet hangen in passiviteit, boosheid of klagen
 • Maak gebruik van je talenten en sterke kanten, richt je niet op wat niet lukt
 • Besteed aandacht aan alles waar je blij en tevreden van wordt
 • Vraag ondersteuning van een psycholoog of maatschappelijk werker als je die nodig hebt

Ontwikkel je gebruik van aanpassingsstrategieën

Aanpassingsstrategieën zijn manieren waarop je jezelf beter aan verandering in je leven aan kunt passen. Je kunt jezelf ontwikkelen om ze te gebruiken. Er is onderzoek gedaan naar welke manieren succesvol zijn, hieronder vind je een overzicht wat je zou kunnen doen.

Wat kun je doen in je sociale omgeving?

 • Zoek steun bij anderen waaronder mensen met CP. Mogelijk is de besloten Facebookgroep ‘Cerebrale Parese netwerk CP Nederland’  iets voor jou
 • Vraag en accepteer hulp
 • Breng tijd door met familie en vrienden, vooral als je niet goed in je vel zit
 • Steek energie in het onderhouden en uitbreiden van je netwerk
 • Weet wie je kunt bellen in geval van crisis
 • Zoek wederkerigheid in relaties. Wat kun jij betekenen voor iemand die jou helpt?
 • Zoek en houd contact met optimistische en positief ingestelde mensen met humor
 • Accepteer waardig en met behoud van eigen regie en keuzevrijheid je toenemende afhankelijkheid

Wat kun je doen om oplossingen te vinden?

Het omgaan met mijn beperking lukt beter als ik mij goed afstem op wat mijn lichaam nodig heeft. Ik leer hoe ik aardig voor mezelf kan zijn, probeer de pijn te aanvaarden en kies bewust waar ik mijn energie aan wil besteden. Ik zeg op tijd ‘nee’ en plan mijn rustmomenten op vaste tijden. Het luisteren naar verhalen van anderen en mijn eigen verhaal kunnen vertellen helpt om elkaar te bemoedigen.

Wat kun je doen om een betekenisvol leven te leiden?

 • Probeer te accepteren dat je achteruit gaat
 • Onderneem activiteiten en neem zelf het initiatief
 • Zoek activiteiten waar je hart naar uitgaat
 • Ontdek hobby’s en interesses
 • Doe vrijwilligerswerk of behartig de belangen van je eigen doelgroep
 • Durf assertief te zijn, kom voor jezelf op in de zorg, je sociale omgeving en thuis
 • Zoek uit hoe je je geest kunt voeden en trainen om je afnemende lichamelijke
 • Mogelijkheden te compenseren
 • Doe bewust nieuwe ervaringen op en breng jezelf in andere situaties
 • Leer om openhartiger te zijn over je beperking
 • Deel je verhalen over leven met een beperking met anderen.
 • Inspireer anderen en laat zien hoe leven met een beperking je gevormd heeft

Wat kun je doen om je eigen emoties en stemmingen te reguleren?

 • Denk regelmatig aan dingen en mensen die je inspireren en waar je dankbaar voor bent
 • Leer mediteren of doe yoga of mindfulness. Zo kun je beter naar je lichaam luisteren en beter omgaan met gedachten en gevoelens
 • Schrijf je ervaringen en gevoelens op
 • Uit je gevoelens
 • Probeer de positieve kant van een negatieve ervaring of gebeurtenis te ontdekken

Terug naar hoofdpagina Mentale gezondheid

Back To Top