Skip to content

Omdat de ALV die gepland was begin december helaas niet door kon gaan (allen die zich hadden aangemeld zijn destijds hierover geïnformeerd), hebben we een nieuwe datum geprikt in 2023. Graag nodigen we hierbij alle leden van CP Nederland dan ook opnieuw uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdagavond 1 februari om 19.30 uur. Deze online ALV duurt tot uiterlijk 21.00 uur (voor de mensen die zich al aangemeld hadden voor de ALV in december en 1 februari ook aansluiten geldt: opnieuw aanmelden is niet nodig. Kun je er op 1 februari NIET bij zijn, dan is het fijn als je je even afmeldt via [email protected]).

Presentatie voortgang project Indicatiestelling
CP Nederland heeft Sander Hilberink, Lector Ondersteuningsbehoeften: Levenslang en Levensbreed, Rotterdam University of Applied Sciences uitgenodigd om een presentatie te geven. Hij is  projectleider van het project Indicatiestelling CP. Sander komt samen met Selma van Huijzen, onderzoeker, vertellen over de stand van zaken van dit project.

Vacatures bestuur CP Nederland
In het afgelopen jaar zijn er enkele wijzigingen geweest binnen het bestuur van CP Nederland. Laurens Rijpstra heeft zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld. We hebben als bestuur afgelopen zomer afscheid van hem genomen. Mark Homan heeft ervoor gekozen om terug te treden als algemeen bestuurslid. Mark blijft aan als adviseur van het bestuur. Het bestuur van CP Nederland zal worden uitgebreid naar 7 personen. Tijdens deze ALV stellen vier nieuwe beoogd bestuursleden zich aan jullie voor: Marielle Mast, Mirjam Snijders, Amanda van den Hurk en Oene Zwittink.

Te nemen besluiten
In deze ALV nemen we de aanwezige leden mee in het werkplan en de begroting van 2023.  De aanwezige leden stemmen over het werkplan en begroting. Ook draagt het bestuur de nieuwe bestuursleden voor en verkiezen de aanwezige leden de kandidaat-bestuursleden. Daarnaast leggen we het verslag van de vorige ALV ter goedkeuring voor aan de aanwezige leden.

Aanmelden
Meld je voor 13 januari 2023 aan via deze link. Je ontvangt na de aanmelding de relevante vergaderstukken via de mail. Kun je niet aanwezig zijn, maar wil je wel de vergaderstukken inzien? Stuur dan uiterlijk 13 januari 2023 een mail aan [email protected]. Kun je niet aanwezig zijn en wil je toch meestemmen? Dat kan bij volmacht, je laat dan een ander aanwezig lid van CP Nederland voor jou stemmen. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken, mail ons dan uiterlijk 16 januari hierover.


Praktisch
We houden de ALV via Microsoft Teams. Deelnemers ontvangen na aanmelding een inlogcode voor de onlinebijeenkomst. Hiermee krijg je toegang tot de online ALV. Je ontvangt de vergaderstukken binnenkort via e-mail. Het is noodzakelijk om de app van MS Teams te downloaden op je desktop, laptop of smartphone, om tijdens de bijeenkomst gebruik te kunnen maken van de chat-functie; voor het stellen van vragen en om je stem uit te kunnen brengen.

Mocht je vragen hebben, stuur dan een mail naar Marcel Wentink, secretaris CP Nederland, [email protected].

Back To Top