Skip to content

Op dit moment zijn er de Europese Verkiezingen 2024. Toch kan niet iedereen kan zijn stemrecht naar behoren uitoefenen. Ondanks recente verbeteringen kunnen veel mensen met een handicap in de EU nog steeds niet stemmen door juridische, technische of fysieke belemmeringen.

Vote4All.eu is een door de Europese Unie gefinancierd project om de participatie van burgers in de Europese democratie te bevorderen door de toegankelijkheid en inclusie voor personen met CP en complexe handicaps te verbeteren. Het wordt georganiseerd door CP-ECA en haar partners Fight the Stroke Foundation (Italië), CP Nederland (Nederland), Zveza Sonček (Slovenië), Porto CP Association en de Federatie van Portugese CP Associations (Portugal).

Democratische participatie vereist ook dat burgers hun stemrecht uitoefenen. Wanneer verkiezingskandidaten geen afspiegeling zijn van de algemene bevolking, is het onvermijdelijk dat de motivatie om te stemmen afneemt bij degenen die zich ondervertegenwoordigd voelen. Personen met een handicap worden uitgesloten van het democratische proces, zowel door hindernissen voor hun deelname als kiezers als door een gebrek aan representatieve kandidaten om te steunen.

Dit project wil beide zaken aanpakken. Door middel van studiebezoeken aan Italië, Nederland, Portugal en Slovenië, alsook aan de EU-hoofdstad in Brussel, zal het projectteam oplossingen onderzoeken om de deelname van personen met een handicap aan het democratische proces te bevorderen, en zal er een groep personen met een handicap opgeleid worden on in hun eigen land  tot “democratiekampioenen”, om op die manier te pleiten voor meer inclusie en om de vertegenwoordiging van personen met een handicap onder verkiezingskandidaten te verbeteren.

Het project is gestart in juni 2024 en zal eindigen in november 2025, en wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Back To Top