Skip to content

De mensen die een grote bijdrage hebben geleverd aan het verzamelen van de vragen:

 • Het jongerenpanel (individueel en in groepsgesprekken) van het project ‘Jong, CP en seks’, voor het delen van ervaringen en het stellen van vragen
 • Margreet Jansen † – voor de grote hulp in het verzamelen van vragen

De ervaringsdeskundigen en professionals die vanuit hun kennis en ervaring de vragen hebben helpen beantwoorden:

 • Alle ervaringsdeskundigen met wie we hebben afgesproken dat we hun naam niet zullen vermelden, maar aan wie we hierbij wel onze dank willen overbrengen
 • Willy van Berlo, programmacoördinator, Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit Sander Hilberink, senior onderzoeker, Erasmus MC
 • Karen van Hulst, logopedist Radboud Universitair Medisch Centrum
 • Gina Kemper, bekkenbodemtherapeut, Tutor Master, Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie
 • Sanna Maris, projectleider Van kwetsbaar naar weerbaar, Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit
 • Peter Leusink, huisarts en seksuoloog NVVS, voor de vele uren die hij heeft besteed aan het vervolmaken van de inhoud
 • Ans Mellink, maatschappelijk werker & consulent Seksuele Gezondheid, Merem Behandelcentra – Revalidatiecentrum De Trappenberg
 • Wilma van der Slot, revalidatiearts, Rijndam revalidatie
 • Hanneke Termeer, verloskundige en seksuoloog, afdeling Seksuologie en Psychosomatische Obstetrie/gynaecologie, Academisch Medisch Centrum
 • Jeroen Vermeulen, kinderneuroloog, Maastricht Universitair Medisch Centrum
 • Anouk Volkert, coördinator FleksZorg
 • Miranda de Waard – van Rijn, logopedist, Rijndamrevalidatie

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit en Fonds NutsOhra, zonder wiens financiële steun dit document niet tot stand had kunnen komen.

Back To Top