Skip to content

Ik kan niet masturberen. Kan ik vergoeding krijgen om een prostituee te bezoeken of een escort te laten komen?

Met de nieuwe regelgeving zou je deze vraag eerst moeten stellen bij een zorgteam vanuit de gemeente. De ervaring leert dat die weg erg omslachtig en onbekend is. De stichting SAR heeft een voorbeeldformulier voor een aanvraag voor financiële ondersteuning. Zie …

Als ik masturbeer kom ik door de schokken van het klaarkomen vaak anders en ongemakkelijk te liggen. De hulpverlening komt ’s nachts echter alleen in uiterste nood. Wat kan ik doen?

Vervelend! Voor de hulpverlening zou de reden waarom je anders of ongemakkelijk ligt niet van belang mogen zijn. Bovendien is masturberen heel gewoon. Het wordt normaal gesproken niet door iemand beoordeeld. Bespreek je verlangen en je gezonde behoefte, vraag je hulpverlener mee te denken en je niet af te keuren. Je kunt ook afspreken om eerder of juist op een ander moment van de dag op bed gelegd te worden.

Kunnen we als aanstaande ouders met CP ook ondersteuning en vergoedingen krijgen bij de verzorging van ons kindje? Zo ja, waar vinden we de juiste informatie en waar vragen we het aan?

Voor wat betreft kraamzorg: verzeker je goed en meld het snel aan je zorgverzekering, zodat je verzekerd bent van kraamzorg en eventueel langer kraamzorg kunt krijgen.

Neem contact op met je huisarts om te kijken wat je allemaal nodig hebt na de bevalling en als de kraamhulp weer weg is om de verzorging van je kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is slim om samen met je huisarts of ergotherapeut een plan op te stellen hoe je een en ander gaat aanpakken. Als je hulpmiddelen nodig hebt voor de verzorging van je kind dan worden die vanuit de gemeente vergoed.

Heb je personele ondersteuning nodig, omdat je niet zelf je kind kunt verzorgen dan kun je kijken of je een en ander via een PGB kunt inhuren. Dit geldt echter niet 24/7. Het is dan ook goed om een team om je heen te formeren waar je mee kunt werken. Een organisatie die je daarbij zou kunnen inschakelen is Buurtzorg. Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg aan huis levert. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. Zij zitten door heel Nederland.

Met de veranderde regelgeving is het verstandig contact te leggen met een sociaal wijkteam. Zij kunnen met je meedenken en zoeken wat nodig is en waar die zorg geleverd wordt.

Als je het via een PGB wilt regelen kun je altijd aankloppen bij Per Saldo; zij informeren over de rechten. Als je in de Wlz (Wet langdurige zorg) zit, wordt in principe alle hulp vanuit de Wlz betaald. Ook kun je informatie inwinnen bij Juridisch Steunpunt Regelrecht van Ieder (In).

Gelden deze regelingen ook voor partners waarvan maar één ouder een fysieke beperking heeft?

Hierbij geldt eveneens het advies om met het sociaal wijkteam van de gemeente contact te leggen. Per gemeente hebben die teams andere namen, bijvoorbeeld “zorgteam” of “sociaal team”. Je ziektekostenverzekering kan je hierbij ook informatie geven.

Waar vind ik hulp voor…

De dagelijkse verzorging doet al zo’n fysieke pijn dat ik niet echt fan ben van knuffelen of andere vormen van intimiteit. Kan ik ondersteuning krijgen bij dit onaangename gevoel en de angst voor aanraking? En waar kan ik kan het beste naar toe gaan qua hulpverlening?

Als angst het grootste probleem is, dan kun je terecht bij een psycholoog. Je kunt leren om anders om te gaan met gedachtes en gevoelens die angst oproepen. Ook als negatieve ervaringen een rol spelen bij die angst, kan een psycholoog daarbij helpen. Vervolgens kun je bespreken hoe je stap voor stap kunt leren welke aanrakingen (door wie en op welk moment) voor jou prettig zijn of welke alternatieven er zijn. Een ergotherapeut kan je helpen op welke manier je het minste last hebt van pijn bij de dagelijkse verzorging en hoe je dit ook bij intieme contacten toe kunt passen.

Als je wilt uitzoeken hoe je binnen een intieme relatie of seksueel contact je gevoelens en verlangens vorm kunt geven, dan kan een seksuoloog je ook helpen.

Back To Top