Skip to content

Als je woont met een lichamelijke beperking bestaan er verschillende financiële regelingen.
We zetten hier de belangrijkste regelingen op een rijtje inclusief een link waar je meer informatie kunt vinden.

Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente kan mensen met een handicap of chronische ziekte financieel ondersteunen op grond van de Wmo.

Bijzondere bijstand

Compensatie voor de aanschaf van dure spullen die je echt nodig hebt en niet zelf kunt betalen. Lees meer.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is er voor mensen met een relatief hoge huur en een laag inkomen. Heb je een handicap of ziekte dan geldt soms een ruimere regeling. Lees meer

Belastingaftrek ‘extra gezinshulp’

Als je (extra) particuliere huishoudelijke hulp en ondersteuning nodig hebt door ziekte of beperking dan zijn de kosten aftrekbaar als ‘extra gezinshulp’.

Samenvatting financiële regelingen

Tot slot heeft Ieder(in) alle financiële regelingen voor mensen met een handicap of chronische ziekte samengevat op de website van Ieder(in).

Terug naar de hoofdpagina Wonen

Back To Top