Skip to content

Een particulier wooninitiatief kan een oplossing zijn als je als jongvolwassenen of volwassene niet in staat bent om zelfstandig te wonen. In een wooninitiatief hebben bewoners eigen regie over hun zorg en ondersteuning. Deze zorg betalen zij uit hun persoonsgebonden budget (PGB).

Bewoners- of ouderinitiatief

Een particulier wooninitiatief heet ook wel een bewonersinitiatief. Wordt het gestart door ouders van (jong)volwassenen met een beperking dan heet het een ouderinitiatief. Deze kleinschalige vorm van wonen met zorg staat op een plaats en in een buurt waar de initiatiefnemers zelf voor kiezen.

Toolkit Wonen

Het realiseren van een particulier wooninitiatief vraagt veel voorbereiding. Het is belangrijk om eerst een groep gelijkgestemden te vormen. Voorwaarde is namelijk dat je binnen deze groep bewoners of ouders onderling overeenstemming bereikt over de opzet. Verder moet de groep overeenkomsten sluiten met een woningcorporatie en een zorgorganisatie. Andere partijen zoals de gemeente en de zorgverzekeraar zijn vaak ook betrokken bij de realisatie. In opdracht van het Ministerie van VWS ontwikkelde Per Saldo de Toolkit Wonen. Daarin vind je alles wat je nodig hebt van idee tot en met de realisatie en beheer van een kleinschalig wooninitiatief.

Terug naar de hoofdpagina Wonen

Back To Top